201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

En oberoende MR-institution på agendan!

Nu har regeringen kommit med en skrivelse till riksdagen om strategi för mänskliga rättigheter i Sverige. Med förväntan att riksdagen inrättar en oberoende MR-institution! Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter.

MR-intitution till riksdagen

Fokus på nya funktionshinderpolitiken 2017

MFDs rapport 2016 MFDs rapport 2016

I juni 2016 lämnade Myndigheten för delaktighet sitt förslag till regeringen om den kommande funktionshinderpolitiken. Det är nu ute på remiss från Socialdepartementet.

Det är dags med ett tydligt paradigmskifte i politiken! Från patient till medborgare och med mänskliga rättigheter i fokus.

Lika Unikas förslag om ny funktionshinderpolitik

Fokus mänskliga rättigheter

Nu finns ny fakta som visar att då man utgått från Fn-konventionen för personer med funktionsnedsättning i det kommunala arbetet - så når man bättre resultat.

Aktuella aktiviteter för konventionen